Saraylar

Kotor Saraylar
SAYFAYI PAYLAŞ
Kotor Saraylar
Kotor Saraylar

Kotor’da Romanesk ve Barok mimarisi özellikleri taşıyan bir çok saray bulunur. Sarayların isimleri genellikle ait olduğu asilzadelerin adlarıdır.

Duke’ün sarayı 18. Yüzyılda yapılmış ve askeri hizmetler için kullanılmıştır.

Grgurina Sarayı Grgurina Ailesine aittir. 18. Yüzyılda Barok mimarisiyle yapılmıştır. Günümüzde Denizcilik Müzesi binası olarak kullanılmaktadır.

Drago Sarayı 14-15. yüzyıllarda Gotik mimarisiyile inşa edilmiş. Drago ailesine ait olan bu saray günümüzde Kültürel Anıtları Koruma Enstütüsü binası olarak kullanılmaktadır.

Buca Sarayı, Buca ailesine aittir. 14. Yüzyılda Gotik mimarisiyle yapılmıştır. 1667’de deprem nedeni ile yıkıldıktan sonra tekrar inşa edilmiştir.

Pima ailesine ait olan Pima Sarayı Barok mimarisi ile yapılmış ancak 1667’deki depremde hasar gördüğünden tekrar inşa edilirken Rönesans özellikleri kullanılmıştır. Bu nedenle binada hem Barok hem Rönesans özellikleri görülür. 1979’daki depremden sonra tekrar onarılmıştır.

Bizanti ailesine ait olan Bizanti Sarayı 14. Yüzyılda yapılmış, 1667’deki depremden sonra yeniden inşa edilmiştir.

Beskuca Sarayı 18. Yüzyılda yapılmış, aile fertlerinden kimse günümüze kadar yaşamadığı için bu bina Kotor Belediyesine aittir.

İlgili İçerikler